Prenatale screening

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)
De NIPT is een bloedonderzoek bij de zwangere. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of je kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit behalve DNA van de moeder, ook DNA dat afkomstig is van de placenta. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.

Je kan de NIPT doen vanaf 11 weken zwangerschap.
Ook bij de NIPT kunnen er andere chromosoomafwijkingen dan Down-, Edwards- of Patausyndroom gevonden worden, de nevenbevindingen. Je kan zelf beslissen of je deze nevenbevindingen wil weten. Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen, van minder tot heel ernstig. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT is invasief onderzoek nodig om zekerheid te krijgen, dit kan met hulp van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. De kosten van de NIPT test worden vergoedt vanuit de overheid.

Kijk op pns.nl voor meer informatie.

De 13 wekenecho

Het eerste trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek) is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Bij dit onderzoek kijkt de echoscopist of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of groot defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt. Het eerste en tweede trimester SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan.

Deze echo wordt rond de 13e week aangeboden vanuit een wetenschappelijk studie (IMITAS). Het doel van de wetenschappelijke studie is om meer inzicht te geven in de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. Daarbij wordt gekeken naar de uitkomsten van het eerste trimester SEO in Nederland en ervaringen van zwangeren en professionals. Want een vroege echo geeft de zwangere meer tijd voor vervolgonderzoek en om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Maar aan de andere kant kan het eerste trimester SEO misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid.

De kosten van dit onderzoek worden vergoedt en deze echo kan bij ons op de praktijk gemaakt worden.

Kijk op pns.nl voor meer informatie.

De 20 wekenecho

De 20 wekenecho is een medische echo en wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Hoofddoel van de 20 wekenecho is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel.
Verder wordt er uitgebreid gekeken of er lichamelijke afwijkingen zichtbaar zijn. Bovendien wordt er gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.
De 20 wekenecho wordt volledig vergoed door de basisverzekering en kan bij ons op de praktijk gemaakt worden.

Kijk op pns.nl voor meer informatie.

Aanmelden

Wanneer de zwangerschapstest positief is, kun je je al aanmelden bij ons. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Onze spreekuren zijn zowel overdag als ‘s avonds.

Je kunt je aanmelden met dit formulier of bel 0521-740020.

De mail is uitdrukkelijk bedoeld voor het maken van een eerste afspraak en niet voor het stellen van vragen!

Verloskundigepraktijk Steenwijk