Na de bevalling

In de 8-10 dagen volgend op de bevalling, hebben we geregeld fysiek en telefonisch contact met elkaar.

De kraamvisites proberen we zoveel mogelijk in de ochtend te plannen. Soms lukt dat niet omdat het te druk is of er een andere bevalling gaande is. We verschuiven de visite dan naar een later tijdstip. We houden rekening met jullie rusttijden.
De fysieke of telefonische kraamvisites vinden om de dag plaats.
Indien de situatie vraagt om meerdere contactmomenten, plannen we vaker afspraken in.

Tijdens de kraamvisites wordt er veel besproken en gecontroleerd. De kraamverzorgende heeft de controles bij jou en je baby uitgevoerd. Deze zullen we doornemen en bekijken of jullie op de goede weg zijn. Soms is er nog advies of extra controle nodig. Ook komt de bevalling uitgebreid aan bod. Tijdens ons laatste huisbezoek, bespreken we o.a. anticonceptie, vitamine-adviezen, het trainen van de bekkenbodem, consultatiebureau etc.

Na 6 weken wordt het kraambed definitief afgesloten d.m.v. een vrijblijvende nacontrole op de praktijk.

Kraamzorg

Je bent net bevallen en jullie hebben de mooiste baby van de wereld gekregen! Nu begint de kraamweek. Deze week is bedoeld om te herstellen van de bevalling en je baby te leren kennen. De kraamverzorgende begeleidt en leert je je baby te verzorgen en helpt bij de borst- en flesvoeding. Ze controleert dagelijks het herstel van moeder en de gezondheid van de baby (zoals kleur, gewicht, temperatuur, drinken, ontlasting en plassen).
Hun zorg is essentieel in deze periode. Wanneer de kraamverzorgende constateert dat er iets niet goed gaat met de moeder of de baby, overlegt ze dit met ons.
Ook neemt de kraamverzorgende lichte basistaken in het huishouden op zich.

De kraamverzorgende blijft ongeveer t/m 8 dagen na de bevalling. Op indicatie kan dit verlengd worden

Veilig slapen

Baby’s en jonge kinderen slapen veel. Het is dan ook van belang om kinderen op een veilige manier te laten slapen. Over de oorzaken van wiegendood is nog niet alles duidelijk. Wel zijn er een aantal factoren vastgesteld die van invloed zijn. Wij raden de website van ‘Veiligheid.nl’ aan, waarop vele tips voor veilig slapen staan.

Link tips “veilig slapen” >

Aanmelden

Wanneer de zwangerschapstest positief is, kun je je al aanmelden bij ons. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Onze spreekuren zijn zowel overdag als ‘s avonds.

Je kunt je aanmelden met dit formulier of bel 0521-740020.

De mail is uitdrukkelijk bedoeld voor het maken van een eerste afspraak en niet voor het stellen van vragen!

Verloskundigepraktijk Steenwijk