Soorten echo’s

Wij maken zelf echo’s in de zwangerschap. De verloskundigen die deze echo’s maken zijn naast verloskundige ook echoscopiste. Ze zijn speciaal opgeleid om deze onderzoeken te mogen uitvoeren. Annemarijn, Colette en Femke zijn naast verloskundige basis echoscopiste. Melanie is naast verloskundige ook basis en SEO echoscopiste.
Bij ons op de praktijk kunnen jullie zelf de echo op een groot scherm volgen. De uitslag en bevindingen van het onderzoek krijgen jullie direct te horen van de echoscopiste.

Verloskundigenpraktijk Steenwijk

Een vroege echo, ook wel vitaliteitsecho genoemd, wordt gemaakt voor de 10e week van de zwangerschap. Het doel van de echo is om te kijken of de zwangerschap vitaal is, of het hartje klopt, of de zwangerschap zich op de juiste plek heeft ingenesteld (niet buitenbaarmoederlijk) en of het eenling of meerling is. 

Volle blaas of lege blaas?

Voor een echo via de buik is het handig als je blaas gevuld is. De volle blaas tilt de baarmoeder wat omhoog, waardoor het kindje beter te zien is. We zullen eerst proberen om de echo via je buik te maken (het helpt als je blaas vol is). Wanneer we het via je buik niet goed in beeld kunnen krijgen, dan kunnen we de echo inwendig (vaginaal) maken. Bij de vaginale echo zit een volle blaas in de weg. We vragen je daarom vooraf even te gaan plassen.

Een termijnecho is een echo waarbij de uitgerekende datum precies berekend kan worden. De termijnecho wordt bij voorkeur verricht tussen 10-12 weken zwangerschap, dan is deze meting (van hoofd tot stuit) het meest betrouwbaar. Deze echo vindt plaats op de praktijk en wordt vergoed door de verzekeraar.

Het eerste trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek) is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Bij dit onderzoek kijkt de echoscopist of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of groot defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt. Het eerste en tweede trimester SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan.

Deze echo wordt rond de 13e week aangeboden vanuit een wetenschappelijk studie (IMITAS). Het doel van de wetenschappelijke studie is om meer inzicht te geven in de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. Daarbij wordt gekeken naar de uitkomsten van het eerste trimester SEO in Nederland en ervaringen van zwangeren en professionals. Want een vroege echo geeft de zwangere meer tijd voor vervolgonderzoek en om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Maar aan de andere kant kan het eerste trimester SEO misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid.

De kosten van dit onderzoek worden vergoedt en deze echo kan bij ons op de praktijk gemaakt worden. Neem liever geen jonge kinderen mee. Dit voorkomt onrust voor ons en voor jullie zelf!

De 20 wekenecho is een medische echo en wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Hoofddoel van de 20 wekenecho is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel.

Verder wordt er uitgebreid gekeken of er lichamelijke afwijkingen zichtbaar zijn. Bovendien wordt er gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.
De 20 wekenecho wordt volledig vergoed door de basisverzekering en kan bij ons op de praktijk gemaakt worden. Neem liever geen jonge kinderen mee. Dit voorkomt onrust voor ons en voor jullie zelf!

Soms is er een indicatie om de groei van het kindje extra in de gaten te houden middels een echo. Deze reden kan al aan het begin van de zwangerschap duidelijk zijn, dit wordt dan met jullie besproken. Ook kan er tijdens de zwangerschap een reden ontstaan om de groei extra te meten door middel van een echo. In overleg zal worden gekeken wanneer dit zal plaatsvinden. Wanneer een groeicontrole wordt verricht, worden de hoofdomvang, de buikomvang en de beenlengte van het kindje gemeten. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens verwachting groeit. Als er een indicatie is voor een groeiecho, dan wordt deze vergoed door de verzekeraar. Deze echo vindt meestal plaats op de praktijk.

Wanneer er bij de 20-weken echo sprake is van een placenta die dicht bij de baarmoederhals ligt, wordt er rond 32 weken opnieuw gekeken naar de ligging van de placenta. In de meeste gevallen is de placenta voldoende mee omhoog gegroeid. Dit gebeurt in de zwangerschap met de groei van de baarmoeder mee. Bij 32 weken willen wij dat de placenta minimaal 2 centimeter bij de baarmoederhals vandaan ligt. Indien dit niet het geval is kan dit zorgen voor een belemmering tijdens de bevalling. Wij zullen je dan verwijzen naar de gynaecoloog.

Rond 35-36 weken vindt de liggingsecho plaats. Hierbij controleren we of de baby met zijn hoofd of billen naar beneden ligt. Ook zullen we de groei van het kindje meten.

Wil je het geslacht van je baby weten? Of wil je gewoon even een kwartiertje naar je baby kijken (2D)? Ook dit is bij ons in de praktijk mogelijk.
Bij de echo’s krijg je de 3 mooiste foto’s mee. Kosten: € 40,-. Meerprijs usb-stick € 5,-.
Wil je een afspraak maken voor een pretecho? Bel ons op of maak een afspraak tijdens je controle op het spreekuur.

Echofoto’s

Bij elke echo krijg je uiteraard een aantal foto’s mee. Bij de 20 wekenecho krijg je een usb-stick waar de foto’s opgezet zullen worden.

Aanmelden

Wanneer de zwangerschapstest positief is, kun je je al aanmelden bij ons. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Onze spreekuren zijn zowel overdag als ‘s avonds.

Je kunt je aanmelden met dit formulier of bel 0521-740020.

De mail is uitdrukkelijk bedoeld voor het maken van een eerste afspraak en niet voor het stellen van vragen!

Verloskundigepraktijk Steenwijk