Aangifte van geboorte (bijschrijven verzekering)

Na de geboorte ben je verplicht je kind binnen 3 dagen aan te geven bij de gemeente waar de baby geboren is. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Dit geldt ook voor zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Indien het termijn van 3 dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt het termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Je hoeft de baby niet mee te nemen voor de aangifte. Je hebt wel de volgende documenten nodig:

  • Een paspoort of ID-bewijs van degene die aangifte doet
  • Een paspoort of ID-bewijs van de moeder
  • Geboortebericht van de arts of verloskundige

Eventueel:

  • Akte van erkenning
  • Akte van naamskeuze (als bij erkenning voor de geboorte is vastgesteld welke achternaam je kind krijgt)
  • Trouwboekje (als je getrouwd bent, wordt jullie kind bijgeschreven in het trouwboekje. Dit is niet verplicht)

De ambtenaar van de gemeente maakt een geboorteakte op, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van je kind. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt het ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Aangifte van geboorte in Nederland is gratis.

Bijschrijven verzekering

Laat je kind bijschrijven op de verzekering van jezelf of je partner. Dit kan vaak telefonisch. Voor kinderen tot en met 18 jaar is het basispakket gratis.

Aanmelden

Wanneer de zwangerschapstest positief is, kun je je al aanmelden bij ons. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Onze spreekuren zijn zowel overdag als ‘s avonds.

Je kunt je aanmelden met dit formulier of bel 0521-740020.

De mail is uitdrukkelijk bedoeld voor het maken van een eerste afspraak en niet voor het stellen van vragen!

Verloskundigepraktijk Steenwijk