Je eerste afspraak

Tijdens elk bezoek word je in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en/of eventuele zorgen te uiten. Je partner of familie is altijd welkom tijdens de controles.

Het eerste bezoek aan de verloskundige vindt plaats rond de 8 à 9 weken. Tijdens deze afspraak zullen wij de eerste echo maken om de zwangerschap te bevestigen en te bepalen hoever je zwanger bent. Deze echo noemen wij de vitaliteitsecho.
We zullen eerst proberen om de echo via je buik te maken (het helpt als je blaas vol is). Wanneer we het via je buik niet goed in beeld kunnen krijgen, dan kunnen we de echo inwendig (vaginaal) maken. 

Tijdens dit eerste bezoek zal de intake afgenomen worden. Het is fijn als je de ingevulde vragenlijst, die je bij aanmelding ontvangen hebt,  hiervóór al naar ons gemaild hebt.
Als deze gegevens verzameld zijn, kan er direct een inschatting gemaakt worden van eventuele risico’s voor het verdere verloop van je zwangerschap. Ook kan het zijn dat er aan de hand van deze gegevens later in de zwangerschap extra onderzoek zal worden gedaan, zoals een suikertest of een groei-echo.

Verder zullen we tijdens deze afspraak de prenatale screening bespreken  (de NIPT, de 13 wekenecho en 20 wekenecho).
Kijk op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie.

Je tweede afspraak 

De tweede afspraak is tussen de 10 en 13 weken. Hierbij wordt de termijnecho gemaakt om zo de uitgerekende datum vast te stellen. Wanneer deze datum vastgesteld is, zullen we je een zwangerschapsverklaring meegeven. Je hebt deze nodig om je zwangerschapsverlof met je werkgever te regelen.

Tijdens deze controle zullen we weer de prenatale screening met je bespreken en je zo nodig helpen om een besluit te nemen of je hier al dan niet gebruik van wil maken.

Indien je kiest voor de NIPT, zullen we hier gelijk een digitale aanvraag voor indienen.
De NIPT wordt altijd gecombineerd met het reguliere zwangeren bloedonderzoek (o.a. bloedgroep, Rhesus, ijzergehalte, glucose, infectieziekten) . Onze digitale aanvraag genereert een code die je via  e-mail ontvangt. Met deze code kan je telefonisch een afspraak maken met het laboratorium.  

Hierna zullen we jullie kennis laten maken met de praktijk en bespreken we zaken die tijdens deze zwangerschap geregeld moeten worden (bijv. kraamzorg).

Je vervolgcontroles

Tijdens elke controle wordt je bloeddruk gemeten en beoordelen we met uitwendig onderzoek de groei van de baby. Vanaf ongeveer 26 weken kunnen we ook aan je buik voelen hoe je baby ligt.
Iedere controle zal er naar het hartje van je baby geluisterd worden, dit kan na 12 weken.  Op indicatie zullen we de groei van de baby extra vervolgen door groeiecho’s te maken.

Aanmelden

Wanneer de zwangerschapstest positief is, kun je je al aanmelden bij ons. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Onze spreekuren zijn zowel overdag als ‘s avonds.

Je kunt je aanmelden met dit formulier of bel 0521-740020.

De mail is uitdrukkelijk bedoeld voor het maken van een eerste afspraak en niet voor het stellen van vragen!

Verloskundigepraktijk Steenwijk