Hielprik en gehoorscreening

Tussen de vierde en zevende dag na de geboorte kan jullie baby worden gescreend op ernstige ziekten door middel van een hielprik (indien jullie hier toestemming voor geven). De wijkverpleegkundige komt hiervoor bij jullie thuis. Nadat de aangifte bij de gemeente is gedaan, wordt dit automatisch in werking gezet. Je hoeft hier dus niets voor te doen.
Het is belangrijk dat deze ziekten snel na de geboorte worden ontdekt. Door dit onderzoek en zo nodig verdere diagnostiek wordt onherkenbare schade (lichamelijk en geestelijk) bij de baby voorkomen of beperkt. De meeste ziekten zijn niet te genezen, maar wel te behandelen met bijvoorbeeld medicijnen of een dieet. Er wordt in totaal op 25 aandoeningen onderzocht, onder andere op stofwisselingziektes. Er wordt een krasje gemaakt in de hiel van de baby en op die manier bloed afgenomen. De uitslag is na uiterlijk vijf weken bekend.

Als de wijkverpleegkundige bij jullie is om de hielprik af te nemen, gaat zij ook een gehoortest doen bij de baby. Door deze screening worden kinderen met een meer dan gemiddeld gehoorverlies (40 dB) opgespoord. De test is pijnloos en is vaak binnen een paar minuten klaar. Er wordt een ‘oordopje’ in de oren van jullie baby geplaatst die geluiden afgeeft. Een gezond oor reageert hierop door geluiden af te geven. Een microfoontje in het oordopje vangt dit op en stuurt een signaal naar het apparaatje dat hiermee verbonden is. Zo kan de werking van het gehoor getoetst worden.

Link naar screeningen bij pasgeborenen >

Aanmelden

Wanneer de zwangerschapstest positief is, kun je je al aanmelden bij ons. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Onze spreekuren zijn zowel overdag als ‘s avonds.

Je kunt je aanmelden met dit formulier of bel 0521-740020.

De mail is uitdrukkelijk bedoeld voor het maken van een eerste afspraak en niet voor het stellen van vragen!

Verloskundigepraktijk Steenwijk