Na de bevalling

Na de bevalling

 

Tijdens de kraamtijd komt de verloskundige regelmatig op bezoek om te kijken hoe het met jullie gaat. De kraamverzorgster speelt hierbij een belangrijke rol. Afhankelijk van de soort zorg die door jou is aangevraagd is zij, in mindere of meerdere mate, overdag bij jullie aanwezig. Zij weet precies wat er speelt en hoe het met moeder en kind gaat. Zij fungeert derhalve als tussenpersoon die ons van de noodzakelijke informatie voorziet met betrekking tot jullie welzijn.

Nacontrole

Dit is een controle ongeveer 6 weken na de bevalling. Deze is bedoeld om nog eens na te praten over de bevalling. Heb je vragen over jezelf op lichamelijk of psychisch vlak, dan kun je die natuurlijk ook altijd stellen.
De volgende punten kunnen uitgevoerd c.q. besproken worden:

  • Bloeddruk meten
  • Hemoglobinegehalte (ijzer) bepalen
  • Eventuele hechtingen controleren
  • Bloedverlies al gestopt? Menstruatie al op gang?
  • Anticonceptie wordt besproken
  • Nog lichamelijke klachten?