Privacy (AVG) / disclaimer / klachten

Voorwaarden

Privacy (AVG):
Verloskundigenpraktijk Steenwijk gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Steenwijk deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Steenwijk bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Steenwijk houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Steenwijk   vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Steenwijk informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Steenwijkinformeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Steenwijk informeert cliënten indien Verloskundigenpraktijk Steenwijk bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Betalingsvoorwaarden:
De kosten van verloskundigenzorg zijn opgenomen in het basispakket. Zij worden altijd volledig vergoed door iedere zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt hierdoor niet beïnvloed.

Klachtenregeling:
Als u klachten heeft over de verloskundige hulp of over de bejegening door uw verloskundige, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen bij een externe klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Klachtenfunctionarissen van het CBKZ zijn niet in dienst van een zorginstelling. Dit betekent dat zij cliënten met een klacht onafhankelijk en onpartijdig kunnen bijstaan. Zij helpen bij het formuleren van de klacht en onderzoeken de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

CBKZ - Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
0183 - 682829
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer website:
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van deze website. In deze website is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Met name vermelden wij dat iedere zwangerschap zijn eigen, specifieke omstandigheden kent.