Aanmelden

privacy-reglement

Privacy-reglement Verloskundigenpraktijk Steenwijk e.o.
Verloskundigenpraktijk Steenwijk gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Steenwijk deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Steenwijk bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Steenwijk houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Steenwijk   vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Steenwijk informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Steenwijkinformeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Steenwijk informeert cliënten indien Verloskundigenpraktijk Steenwijk bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.